Mässling

Mässling

Mässling är en aggressiv och envis virussjukdom som tack vare vaccinationsprogrammet nästan utrotats i Sverige, i många andra länder är mässling dock fortfarande vanligt. Den som drabbas av mässling får hög och ofta långvarig feber och brukar kunna få följdsjukdomar som öroninflammation, lunginflammation, bihåleinflammation eller - i värsta fall - hjärnhinneinflammation.

Symptom

Mässling orsakas av mässlingviruset som sprids via små droppar i luften, vilket gör den mycket smittsam. Det kan ta mellan en och upp till hela tre veckor från det att man smittas av mässling till det att man får symptom. De vanligaste tidiga symptomen på mässling är hög feber, torrhosta och irriterade ögon, samt ljuskänslighet. Några dagar efter att febern slagit till kommer de klassiska mässlingsutslagen som först är ljusröda men sedan stegvis mörknar. Mässlingsutslagen, som brukar uppstå i ansiktet först, är i regel enskilda och distinkta medan de fortfarande är ljusa i färgen, men i takt med att de blir mörkare flyter de också ihop. Ofta täcks hela kroppen av fläckar, prickar och hela fält av irriterade utslag som i ett senare skede fjällar.

Orsaker

Mässling är en mycket smittosam virussjukdom. Närapå 90 % av de personer som inte är vaccinerade mot mässling, och som utsätts för viruset, insjuknar och även om mässling är en tröttsam och besvärlig sjukdom för barn så drabbar den vuxna människor ännu hårdare - den har till och med dödlig utgång ibland. Det var inte förrän i början av 1980-talet som man började vaccinera effektivt mot mässling - med två doser MPR-vaccin - så personer som idag är i 40-årsåldern bör vara högst försiktiga med att vistas i mässlingsmittade miljöer alternativ se till att de får vaccinationen tillgodosedd.

Behandling

Eftersom mässling är en virussjukdom så finns det ingen behandling för själva sjukdomen. Man behandlar symptomen så gott man kan och det innebär i mässlingfall att man ger febernedsättande medicin. Den sjuke brukar också må bra av att vistas i ett mörkt rum eftersom ögonen är väldigt ljuskänsliga - de kan till och med få bestående men om de pressas för hårt. Förebyggande vård Vi har redan nämnt vaccinet som finns mot mässling och det är en avgörande faktor för att motverka att mässlingepidemier bryter ut. Eftersom detta virus är så pass smittsamt så krävs att hela 95 % av befolkningen har fått den effektiva tvådosvarianten av MPR-vaccinet för att epidemier helt ska kunna uteslutas. Vi har inte nått dit än idag och då är Sverige ett av de absolut bäst vaccinerade länderna i världen.

Så sent som 1999 utbröt en liten mässlingepidemi i Stockholmstrakten och den gången var viruset så aggressivt att av de 52 fall som dokumenterades så behövde 20 av de insjuknade behandlas på sjukhus. Det är ett enormt procentantal som i en större epidemi skulle innebära tung överbelastning av sjukvården. Av de 52 som smittades då var 3 personer vaccinerade mot mässling, så vaccinet har absolut stark motståndskraft om än inte fullkomlig.

Smittas man av mässling så har man anmälningsskyldighet i Sverige.

Det svenska vaccinationsprogrammet

I det svenska vaccinationsprogrammet som rekommenderas alla barn som föds i landet så ingår mässlingsvaccinet. Andra vaccin som ingår är:

  • Polio
  • Stelkramp
  • Difteri
  • Mässling/Påssjuka/Röda hund

Källor: www.1177.se och www.wikipedia.org